Minneslådor i äldreomsorgen

Karin SjöbergEtt samarbetsprojekt mellan arkiv, hembygdsföreningar, äldreomsorg och skola i Klippans kommun.

Karin Sjöberg arkivpedagog vid Malmö stadsarkiv, började arbeta som pedagog vid Skånes Arkivförbund 1997. Hon har utvecklat arkivpedagogiken gentemot skola och lärarutbildning, samt drivit ett flertal ABM projekt. Under åren 2006-2008 var Sjöberg projektledare för det nationella uppdraget i arkivpedagogik, då hon även gav ut boken ”Krumelurer i arkiven- en pedagogisk resurs”.