Kulturarv för alla

Fotograf: Anna Furumark

Arkiven i Sverige förvaltar och vårdar bl a historiskt kulturarvsmaterial på medborgarnas uppdrag. Hur kan vi se till att medborgarna också får maximal glädje och nytta av de resurser vi lägger så mycket arbete på att ordna och bevara?

Johanna Berg är utredare på Digisam, Nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, på Riksarkivet. Hon var en av sekreterarna i Christina von Arbins Museikoordinatorsutredning (2007-2009) och har även arbetat på Riksantikvarieämbetets Enhet för informationsutveckling, framför allt med frågor rörande fri och öppen tillgång till kulturarvsdata.