Kraftsamling för digitalt kulturarv – samverkansplattformen Digisam visar vägen

Digisam är en plattform för samverkan där 22 statliga aktörer tillsammans arbetar för ett digitalt kulturarv. Genom Digisam skapas nätverk över organisationsgränser, nationell vägledning på området digitalt kulturarv och inte minst stärkt samverkanskultur.
Under föredraget får du veta mer om vilka faktorer som bidrar till framgångsrik samverkan och vilka av Digisams resultat som kan vara till nytta för dig som arbetar på ett arkiv. Dessutom får du ett smakprov ur den vägledning kring digitalt bevarande som en av Digisams arbetsgrupper just nu tar fram.

Moa Ranung är samordnare vid Digisams sekretariat. Magnus Geber är utredare vid Riksarkivet, en av Digisams medverkande organisationer.

Moa Ranung, Digisam

Moa Ranung, Digisam

Magnus Geber, Riksarkivet

Magnus Geber, Riksarkivet