Katastrofberedskap och katastrofplanering i arkiv

Översvämningar och bränder drabbar arkiv oftare än vi tror. Konsekvenserna kan bli stora, och då inte bara ekonomiskt. Information skadas eller försvinner, material rycks ur sin kontext och att återställa förluster kan vara svårt, om inte omöjligt. Detta är ett hot mot kulturarvet som blivit allt mer reellt (aktuellt) bl a på grund av klimatförändringar och ekonomiska besparingar.

Är det så att vi kan arbeta förebyggande på ett effektivt sätt för att hindra detta, eller är det så att vi ibland designar vår egen olycka?

William_ForsthWilliam Försth är idag verksamhetschef för Tillsyn & Rådgivning på Regionarkivet. Har varit med och skrivit boken om katastrofplanering för arkiv, och fick 2011 priset för årets arkiv på Stadsbyggnadskontoret, efter deras arbete med LEAN-arbete och självserviceterminaler för kunder.

 

 

 

 

 

Inger_LigmajerInger Ligmajer, utbildad papperskonservator vid Göteborgs universitet. Sedan början av 1990-talet verksam som konservator vid Region- och Stadsarkivet i Göteborg. Arkivvetenskap i Härnösand 2004. Bl a arbetat med förebyggande vård och konservering av kartor, ritningar, bundna handlingar och fotografiskt material. De senaste åren arbetat mycket med katastrofhantering och frystorkning av vattenskadat arkivmaterial. Sedan våren 2012, verksamhetschef vid det nystartade bolaget Arkivsupport 100procent AB i Falkenberg.