Kan man arkivera i SharePoint?

Katarina_EkelofKatarina Ekelöf är ordförande styrgruppen för Forum iFörvaltning, ordförande i Föreningen Arkivrådet AAS samt chefsarkivarie på PostNord AB.

Föredraget ersätter Årets arkiv 2012 – Dokument- & Arkivservice på Ringhals AB, Anna Henriksson.