Juridik & sociala medier = sant

Johan BålmanSociala medier är inte ett laglöst område och för myndigheter finns utmaningar, särskilt när det gäller tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Med kunskap och bra rutiner går dock dessa och andra regler att följa.

Johan Bålman är jurist med inriktning på förvaltningsrätt i praktisk tillämpning. Johan är jurist på E-delegationen och har bakgrund från myndigheter som Skatteverket och Datainspektionen.