Jakten på svenskheten

Fotograf: Lorna Bartram

Qaisar Mahmood har åkt över 900 mil på motorcykel genom Sverige i jakt på svenskheten. Han har varit i storstäder, på mindre orter och i ännu mindre avfolkade samhällen. Han fann ingenting som förenade de människorna han mötte, och som kunde skilja dem från individer i andra delar av världen. Varken när det gäller åsikter, lynne, värderingar, normer eller ens utseende. Människor i Sverige är mer olika än lika. Det fanns dock en sak som majoriteten av de han mötte hade gemensamt, detta oavsett födelse- eller bostadsort. De hade en tydlig, gemensam bild av vad som kännetecknar en svensk och svenskheten.

Qaisar Mahmood arbetar som kulturarvschef på Riksantikvarieämbetet och är författare. Qaisar har tidigare arbetat på Riksrevisionen, Svenska Kommunförbundet, Regeringskansliet och Integrationsverket, han har också arbetat som huvudsekreterare i den integrationspolitiska kommittén.