Hur kan arkiven och forskningen närma sig varandra?

Karen_Andersen_Lennart_PloomI arkivbranschen, särskilt inom arkivinstitutionerna, kretsar en stor del av det vetenskapliga samarbetet kring historisk forskning. För att hitta vägar att öka närvaron av arkivvetenskap i verksamheten inledde Stockholms stadsarkiv och Mittuniversitetet ett samarbete under 2012 med ambitionen att koppla ihop praktiken med forskningen. Samarbetet utvärderas nu för en fortsättning under 2013.

Karen Andersen, professor i Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Lennart Ploom, född 1965. Arbetat på Stockholms stadsarkiv sedan 1996. Arbetat operativt inom alla verksamhetsområden. Samtidigt arbetat mycket med verksamhetsutvecklings- och organisationsfrågor. Stadsarkivarie och förvaltningschef sedan 2010.