Från dokumenthanteringssystem till eArkiv

Det finns ett behov av att säkerställa att väsentlig information om Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKB) deponerade avfall och övriga verksamheter finns kvar för lång framtid (100 000 år) utan att den förvan­skas, blir oåtkomlig eller glöms bort. Denna genomgång beskriver SKB:s arbete med utveckling av ett eArkiv enligt Riksarkivets krav med utgångspunkt från företagets dokumenthanteringssystem.

Anastasia_PetterssonAnastasia Pettersson, arkivsamordnare på SKB, kursledare inom utbildningar i digital arkivering samt ordförande i Näringslivets Arkivråd.

 

 

 

 

 

 

Per_CarlssonPer Carlsson,IT-arkitekt, har flerårig erfarenhet av standardisering och reglerad dokumenthantering.