Ersättningsnämndens användning av arkivmaterial

Hur Ersättningsnämndens syn på arkivmaterial växte fram och vilken ståndpunkt vi nått fram till.

Åsa Jensen har tillbringat en stor del av sitt yrkesliv i arkiv, först som forskare och sedan som arkivarie. En del av hennes forskning handlar om biografi och självbiografi i förhållande till arkivmaterial. Som arkivarie har hon erfarenheter från såväl statlig som kommunal verksamhet. Hon har också varit lektor vid både Göteborgs och Lunds universitet och undervisat i flera år.