Efter Facebook och Twitter – nya digitala utmaningar

Allt fler arkiv deltar i sociala medier som Facebook och Twitter, men det sociala nätet utvecklar sig hela tiden och nytt kommer till. Det gäller både nya nätverk som exempelvis Pinterest, Vine och liknande men också nya tendenser och trender. Föredraget ger inspiration till nya former av närvaro, men också nya tankesätt i förhållande till kommunikation och vår relation till våra brukare.

Charlotte SH Jensen är utvecklingsstrateg vid Nationalmuseet och Statens Arkiver i Danmark. Hon har mångårig erfarenhet av arkivförmedling och digital kommunikation för arkiv och museer.

Föredraget hålls på danska.