eARD-projektet

Karin BredenbergProjektet leds av Riksarkivet, tar fram Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS) för e-arkiv och sker på uppdrag av E-delegationen. Projektet har deltagare från olika statliga myndigheter, landsting och kommuner. Syftet är att FGS:erna ska användas som kravspecifikationer inom hela offentliga sektorn.

Karin Bredenberg är IT-arkitekt och XML-expert på utvecklingssektionen inom IT-avdelningen på Riksarkivet. Hon är medlem av ett antal internationella arbetsgrupper gällande metadatastandarder.