E-gallring – Arkiveringens syskon

Jonas_DahlbergMed utgångspunkt från NLA:s senaste bok E-gallra rätt beskrivs gallringsproblematiken för e-handlingar som skapas och lagras i system och databaser. Definitioner och regelverk rörande gallring, generella krav på gallring i IT-system, värdering, gallringsstrategier och löpande arbete med gallring är några av de frågor som kommer att diskuteras.

Jonas Dahlberg, styrelseledamot i Näringslivets Arkivråd (NLA) och arkivarie. Har deltagit i NLA:s senaste bokprojekt, eGallra rätt, där en färdig skrift väntas vara klar i maj.