DIGISAM – samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarvet

Rolf KällmanDigisam på Riksarkivet har ett brett uppdrag gällande digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Den aktuella verksamheten kommer att presenteras under rubrikerna ”Planer för digitalisering”, ”Öppen data/semantik”, ”Bevarande” och ”Upphovsrätt”.

Rolf Källman är verksamhetsledare för DIGISAM. Han har tidigare bl.a. jobbat flera år som avdelningschef på Riksantikvarieämbetet med många frågor inom DIGISAMs område.