Demokrati på mikronivå

Tillsammans med samhällsentreprenörerna Nihal Ragab och Matti Nilsson från företaget Giraffa i Staden har Skånes Arkivförbund arrangerat workshops för nyanlända. Arbetet drevs inom projektet ”Demokrati på mikronivå för nyanlända” som finansierades av Region Skåne. Syftet med projektet var att utveckla arkivpedagogiska metoder riktade till nyanlända. Skånes Arkivförbund har sedan länge drivit pedagogisk verksamhet och i detta föredrag berättar Marsanna Petersen om arkivets erfarenheter av att arbeta med nyanlända. På vilket sätt skiljer sig arbetssättet i detta projekt från arkivets övriga arkivpedagogiska verksamhet, och hur kan enskilda arkiv utgöra en resurs för nyanlända?

Marsanna Petersen, etnolog och dokumentationsansvarig på Skånes Arkivförbund, var projektledare för projektet ”Om demokrati på mikronivå. Metodutveckling av arkivpedagogisk verksamhet riktad till nyanlända”.

Marsanna Petersen, Skånes Arkivförbund

Marsanna Petersen, Skånes Arkivförbund