Back on track

Eva TegnhedJim HedlundArkiven har en alldeles speciell ställning i det svenska samhället. Både som garant för autenticitet och rättsäkerhet, men också som en resurs för den enskilda människan att utforska och uppleva. Ett livslångt lärande är både ett krav från samhället och en önskan hos enskilda individer. Genom att använda arkiven kan människor komma ”back-on-track” och hitta nycklar för att må bra eller ännu bättre.

Arkivpedagogerna Jim Hedlund Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund och Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar hur de arbetar med lärande och välmående genom arkiv.