Att rekonstruera ett minne – Intervjuer som metod för H&M

Gustav_SvenssonKan intervjuer vara en metod som kompletterar arkivhandlingar vid arbetet med att säkra ett företags historia? Med utgångspunkt från projektet ”Säkra Hennes & Mauritz historia” berättar arkivarien och projektledaren Gustav Svensson om erfarenheter som gjorts hos Centrum för Näringslivshistoria.

Gustav Svensson är arkivarie vid Centrum för Näringslivshistoria i Bromma och arbetar med arkivfrågor för flera av Sveriges största företag och koncerner. I denna roll ingår även framträdanden i media som historisk expert för olika varumärken, t.ex. GB Glace och Marabou.