Arkiven i framtiden, en del av samhällsförändringen / Arkivpolitik finns den?

Panelsamtalet modereras av Torgny Larsson.

Per Dahl  (ersätter Alexander Husebye)
Redaktör vid Centrum för Näringslivshistoria. Han har tidigare varit förlagsredaktör och politisk chefredaktör. I hans utgivning märks bl a på egna förlaget Det svenska Biet texter av Pope, Voltaire, Kellgren och Leopold. Han har även översatt Edmund Burkes traktat om det sublima och det sköna (utgiven på Symposion).

Elisabeth Åsbrink
Journalist och författare. Anställd på Svt. 2011 utkom hon med boken ”Och i Wienerwald står träden kvar – baserad på 500 brev till en pojke som kom till Sverige 1939 på flykt undan nazisterna, från hans föräldrar i Wien. Boken väckte stor uppmärksamhet på grund av de nya uppgifterna om att IKEA-grundaren Ingvar Kamprad var övervakad av Allmänna Säkerhetspolisen. Samma år tilldelades Åsbrink Augustipriset i fackboksklassen.

Anna Ketola
Verksamhetschef för Skånes Arkivförbund. Under hennes ledning har verksamheten haft ett nationellt uppdrag att stimulera utvecklingen inom det arkivpedagogiska området och för samverkan på ABM-fältet. Anna är ledamot i nybildade samarbetsrådet för enskilda arkiv.

Ann Hörsell
Chef för Riksarkivets avdelning Krigsarkivet sedan 2012 och har tidigare bland annat varit arkivråd och chef för Avdelningen för enskilda arkiv vid Riksarkivet, chef för Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) vid Riksantikvarieämbetet och landstingsarkivarie i Norrbotten. Hon disputerade i historia 1983 vid Uppsala universitet och har studerat arkivvetenskap i Stockholm. Under 1990-talet och början av 2000-talet var hon engagerad som lärare vid arkivutbildningen vid Stockholms universitet och ingick också i Arkivutredningens tekniska expertgrupp. Åren 2007-2008 deltog hon i Högskoleverkets utvärdering av de arkivvetenskapliga utbildningarna.