Arkivet – en plats för möten i tid och rum

Maria_Larsson_OstergrenLäsesalen har traditionellt varit hjärtat i arkivens publika verksamhet. Hur kan vi utveckla våra arkivinstitutioner till kreativa och lärande platser där vi når och möter nya grupper av besökare som också använder våra arkiv på nya sätt.

Maria Larsson Östergren är förste arkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Visby med ansvar för den publika verksamheten. Hon är även processutvecklare för processen Att öka kännedomen om arkiv och en av redaktörerna för sociala medier inom Riksarkivet.  Uppdraget som nationell samordnare för Arkivens dag hade Maria under åren 1997-2002, och återigen sedan 2011. Hon har tidigare erfarenhet från arbete inom museisektorn, liksom från kommunala och enskilda arkiv, bland annat som biträdande, och senare som arkivchef vid Skånes arkivförbund. Maria har också undervisat vid universitet och högskola i etnologi och arkivvetenskap.