Arkivens dag 15 år

1998 arrangerades Arkivens dag för första gången. Nu har det gått 15 år. Vilka var ambitionerna och hur blev det? Behövs det fortfarande en nationell och nordisk dag där arkiven gemensamt håller öppet hus? Vilka är dagens behov och hur siktar vi framåt?

Maria_Larsson_OstergrenMaria Larsson Östergren är förste arkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Visby med ansvar för den publika verksamheten. Hon är även processutvecklare för processen Att öka kännedomen om arkiv och en av redaktörerna för sociala medier inom Riksarkivet.  Uppdraget som nationell samordnare för Arkivens dag hade Maria under åren 1997-2002, och återigen sedan 2011. Hon har tidigare erfarenhet från arbete inom museisektorn, liksom från kommunala och enskilda arkiv, bland annat som biträdande, och senare som arkivchef vid Skånes arkivförbund. Maria har också undervisat vid universitet och högskola i etnologi och arkivvetenskap.

 

 

 

Cia_HipflCia Hipfl arbetar med den nationella samordningen för Arkivens dag. Hon är arkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Visby och sitter med i Riksarkivets processteam för att tillhandahålla arkiv. Hon har tidigare varit anställd vid Mariebergs Arkivbyrå och Värmlandsarkiv, men har även arbetat vid flera statliga myndigheter och inom folkrörelsesektorn.

 

 

 

 

 

Liz_GunnarssonLiz Gunnarsson, arkivchef för Älvsborgs föreningsarkiv sedan 1992. Regional samordnare för Arkivens dag i Västra Götalands län, förutom Göteborgsregionen.