Arkivariens roll i LVI – Ledningssystem för verksamhetsinformation, ISO 30300

Elisabeth KlettKatarina EkelöfPetra DornbuschVad är ett ledningssystem? Hur kan arkivarien stödja verksamhetens informationsförsörjning idag och imorgon? Om nätverket – Forum iFörvaltning.

Elisabeth Klett är ordförande i SIS/TK 546 Ledningssystem för verksamhetsinformation och arbetar som expert på Stockholms stadsarkiv med ansvar för strategiska utvecklingsprojekt inom arkiv- och dokumenthantering för Stockholms stad.

Katarina Ekelöf är ordförande styrgruppen för Forum iFörvaltning, ordförande i Föreningen Arkivrådet AAS samt chefsarkivarie på PostNord AB.

Petra Dornbusch är styrelseledamot i Föreningen arkivverksamma i Landsting och kommun samt representant i styrgruppen för Forum iFörvaltning.