Arkivarien som handläggare och utlämnande av allmänna handlingar

Lennart_PloomUnder 2000-talet har ärendehandläggningen kommit att utgöra en allt större del av arkivinstitutionernas verksamhet. Hantering av allt mer modern, aktiv och efterfrågad information skapar särskilda förutsättningar. Vilka är dessa, vad innebär det för professionen och hur ser framtiden ut?

Lennart Ploom, född 1965. Arbetat på Stockholms stadsarkiv sedan 1996. Arbetat operativt inom alla verksamhetsområden. Samtidigt arbetat mycket med verksamhetsutvecklings- och organisationsfrågor. Stadsarkivarie och förvaltningschef sedan 2010. Stadsarkivet har 70 anställda som bland annat besvarar 21 000 frågor och tar emot 24 000 besök om året.

Ulf Andersson, landsarkivarie i Göteborg sedan 2011. Anställdes där 1987. Har haft flera olika uppdrag och roller bland de många och skiftande arbetsuppgifter som finns på ett landsarkiv. Engagerad i utvecklingsarbete inom landsarkiven sedan 1990-talet när det gäller ledning- och styrning, ekonomi, arbetsmiljö, logistik, lokalutnyttjande, marknadsföring, brukarfrågor, kundrelationer och konsultverksamhet.