Arkiv som läromedel

Cathrin_Backman_LofgrenI historieämnet ska elever lära sig hantera information och värdera källor. Många skolor delar ut datorer till alla elever, men undervisningen har inte förändrats i takt med det nya mediets införande. Digitala lärmiljöer som innehåller källdokument kan skapa förutsättningar för undervisning mot ett digitalt lärande i historia.

Cathrin Backman Löfgren, fil.lic., undervisar i historia och svenska på gymnasiet vid Dragonskolan i Umeå. Hennes licentiatavhandling har titeln ”Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande”.