Årets arkiv 2012 – Dokument- & Arkivservice på Ringhals AB

Dokument- & Arkivservice på Ringhals AB har som uppdrag att leverera optimal och kostnadseffektiv dokument- och arkivservice enligt gällande regelverk. Deras övergripande mål kan sammanfattas: Rätt dokumentation på rätt plats i rätt tid.

Dokument- & arkivservice på Ringhals arbetar kontinuerligt med att öka verksamhetsnyttan genom att:

  • Ansvara för Ringhals arkiv
    • Originalarkiv – Struktur och innehåll
    • Övriga arkiv – Struktur
  • Vara delaktiga vid utveckling av regelverk
  • Registrera all extern dokumentation utom ritningar
  • Vara den självklara ingångsporten vid behov av dokumentation
  • Vara kravställare och deltagare vid utveckling av dokumenthanteringssystem

Anna_HenrikssonAnna Henriksson, engagerad och drivande gruppchef på Dokument- & Arkivservice sedan 2008.