Administrativt beteende – processer inom arkivfunktionen

Lars-Erik HansenVilka beslutsprocesser finns inom arkivfunktionen? Vad är strategiskt respektive operativt? Vad händer mer processerna när arkiven digitaliseras?

Lars-Erik Hansen är filosofie doktor i historia. Han har arbetat som arkivarie inom Riksarkivet 1996-2000, som arkivchef inom Försäkringskassan 2000-2006 och TAM-Arkiv 2006-. Han är också lärare i arkiv- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet och Mittuniversitetet 2003-. Han har skrivit en rad böcker och artiklar i ämnet historia och arkivvetenskap bl.a. Rickard Lindström : Per-Albins folkhemsvisionär? (2007) och Registratorer berättar (2009).