Tema informationsförvaltning

Nu är det dags för det andra släppet för arkivveckan digitalt, denna gång med temat informationsförvaltning. Filmerna är tillgängliga från 15 september på Arkivveckan digitalt – YouTube.

Denna gång pratar Fia Ewald om vad är det viktigaste en arkivarie bör tänka på för att bli bra på informationssäkerhet, Maria Kallenberg och Lisa Knutsson Fröjd om informationsförvalting i praktiken. Proscovia Svärd talar kring “The Role of Archives and Facts Resistance”.