Utställare – AVEC 2013

Företag och andra som är intresserade av att vara utställare under Arkivveckan 2013 är välkomna att höra av sig till utställaransvarig Harriet Kvist för mer information.

Harriet Kvist var även ansvarig för utställarna under AVEC 2008 i Göteborg.

Kontaktuppgifter

Harriet Kvist
harriet.kvist@gmail.com
Tel. 070-4911 862
www.harrietkvist4k.se

Anmälda utställare till AVEC 2013

ArkivIT Jacobson & Petterson AB
Bra Arkivkonsult
Depona AB
DIK
Ida Infront AB
Know IT
Museiservice ABM AB
Formpipe Software AB