Användande av digitala verktyg och kanaler i det arkivpedagogiska och publika arbetet

Erik Lindblad och Nicklas Malmsjö vid Uppsala stadsarkiv och Fyriskällan berättar om hur de använder digitala verktyg och kanaler i det arkivpedagogiska och publika arbetet. Föredraget finns tillgängligt på Arkivveckans Youtubekanal.