Att använda arkiv i undervisningen: erfarenheter från kursen Historia B vid Uppsala Universitet

Historiska institutionen har sedan flera år arkivbesök som ett stående inslag i sin B-uppsatskurs. Studenterna besöker redan på kursens andra och tredje dag 4-5 arkiv och får sedan en uppgift att lösa. Tanken är dels att studenterna ska lära sig att använda arkiv och arkivmaterial, dels att de ska hitta material till sina uppsatser. I föreläsningen presenteras tankarna bakom arkivbesöken, hur besöken och arbetsuppgifterna är utformade samt erfarenheterna av besöken.

Karin Hassan Jansson är docent och lektor i historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning har huvudsakligen kretsat kring frågor om sexuella relationer, våld och hushåll i Sverige från medeltiden fram till mitten av 1800-talet. Hon har mångåriga och gedigna erfarenheter av undervisning, kursutveckling och utbildningsutvärdering.

Lars M Andersson, f 1961, universitetslektor. Andersson har huvudsakligen forskat om svensk antisemitism och flyktingpolitik men också gett ut läroböcker i historia och religionskunskap för gymnasiet, Sveriges historia i årtal, antologier om samtidshistoria, kontrafaktisk historia, bilden som historisk källa, skuldfrågor och moraldebatt i historieskrivningen och svensk-judisk historia samt tre festskrifter. Han var 2002–2006 redaktör för Historisk tidskrift och har, tillsammans med Ulf Zander, varit redaktör för skriftserien Lagerbringbiblioteket. Han ingår i Nordisk judaistiks redaktionsråd.

Karin Hassan Jansson, Uppsala universitet

Karin Hassan Jansson, Uppsala universitet

Lars M Andersson

Lars M Andersson