Ur programmet: Mät mognad i arkivverksamheten – förbättra förutsättningarna att leva upp till regelverket

Sofia Särdquist, Riksarkivet

Sofia Särdquist, Riksarkivet

Sofia Särdquist, Riksarkivet

Sofia Särdquist, Riksarkivet

Bookmark the permalink.