Tack till alla på Arkivveckan 2013!

Ett stort tack till alla deltagare och föreläsare på Arkivveckan, som tillsammans hjälpte till att göra arrangemanget till en stor succé!

Vi har fått flera frågor om föreläsarnas presentationer, och vi planerar att inom kort publicera presentationerna på Arkivveckans webbplats. Ett mejl kommer att sändas till alla deltagare om detta.

Nästa vecka kommer även en utvärderingsenkät att skickas till deltagarna på Arkivveckan.