Ur programmet: Kryp som snyltar på offentlighetsprincipen

Scarlett Szpryngiel är biolog och har de senaste fem åren fokuserat på insekter och deras liv. Hon är extra intresserad av småkryp som huserar i samlingar och de oundvikliga konflikter med människor detta leder till. Scarlett har för Riksantikvarieämbetet gjort en studie om långsprötad silverfisk i arkiv, bibliotek och museer i Sverige, en art som senaste fem-tio åren fått ökad uppmärksamhet och spridning. Hon är även vice ordförande i Stockholms entomologiska förening och brinner för att lära andra om insekter.

Scarlett Szpryngiel

Scarlett Szpryngiel

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Kryp som snyltar på offentlighetsprincipen

Ur programmet: Riksantikvarieämbetets uppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolväsendet

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutionerna och skolväsendet. Arbetet innefattar arkivens verksamhet för skolan. Ta del av resultaten från kartläggningen och fundera över de förslag på utveckling som finns för att arkiven i högre utsträckning ska kunna nyttjas som en pedagogisk resurs i skolan. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Riksantikvarieämbetets uppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolväsendet

Ur programmet: SkanEarkiv – erfarenheter av kommunal e-arkivsamverkan

”SkanEarkiv är ett kommunalt samverkansprojekt mellan 16 skånska kommuner i e-arkivsfrågan. Under hösten 2019 gjordes en upphandling och under våren har – förhoppningsvis – några pilotleveranser genomförts. Mats Johansson, Enhetschef stadsarkivet i Lund, och David Nekham, IT-arkivarie, stadsarkivet Lund, samtalar om erfarenheter och utmaningar med att driva ett samverkansprojekt i e-arkivsfrågan. Vi får veta hur långt projektet kommit, vilka frågor som återstår att lösa och hur SkanEarkiv arbetat med kommunikation och med målsättningen att faktiskt få till leveranser.

David Nekham, Lunds stadsarkiv

David Nekham, Lunds stadsarkiv

Mats johansson, Lunds stadsarkiv

Mats johansson, Lunds stadsarkiv

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: SkanEarkiv – erfarenheter av kommunal e-arkivsamverkan

Ur programmet: Vägen till allmän och lika rösträtt

Nicklas Malmsjö och Per Agius visar hur man kan använda arkivmaterial för att berätta historien om hur Sverige blev en demokrati. Workshopen, som kan anpassas till olika målgrupper, är idag ett obligatoriskt moment inom lärarutbildningen vid Uppsala universitet och den bokas flitigt av gymnasieskolor och SFI-utbildningen i Uppsala. Här får du chansen att vara med och se hur workshopen går till i praktiken. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Vägen till allmän och lika rösträtt

Ur programmet: Arkiv, kläder och samhälle

Tillverkning, förmedling och bruk av kläder dyker upp i många arkiv, ofta som en del av en större samhällelig kontext där dokumentationen skapats och bevarats i ett annat syfte. Det kan röra sig om räkenskaper för tyger och accessoarer anskaffade för det kungliga hovet, om kvarlåtenskapen i en bouppteckning, eller om badkläder i fotografier från en simskola. Arkivforskning om kläder kräver både en uppfinningsrikedom för att hitta rätt källor och en mångfacetterad källkritik, men den ger också en inblick i kläders roll i samhället på en mikro- och organisationshistorisk nivå. Denna föreläsning kommer, genom exempel från olika arkiv, perioder och verksamheter, lyfta fram källmaterial för forskning om kläder och vad de kan berätta. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Arkiv, kläder och samhälle

Ur programmet: Att överleva zombieapokalypsen

Vad händer vid större katastrofer? Vilka blir vi, vad händer i samhället och hur kan vi göra för att bäst förbereda oss för någon typ av trolig (eller otrolig) katastrof. Herman Geijer pratar om överlevnad, psykologi och katastrofer utifrån ett zombieperspektiv. Geijer har skrivit tre böcker om zombier och överlevnad och blev vald till lyssnarnas sommarvärd i P1 2015.

Herman Geijer

Herman Geijer

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Att överleva zombieapokalypsen

Ur programmet: Den allmänna och lika rösträtten 100 år

Den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år och det högtidlighålls under demokratijubileet 2018-2021. Men hur gick det till när vi fick rösträtt i Sverige? Vilka var för och vilka var emot? Och fick alla verkligen rösta 1921? Historikern Karin Kvist Geverts berättar om kampen för allmän och lika rösträtt utifrån webbplatsen www.demokrati100.se och tipsar om hur ditt arkiv kan delta i jubileet. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Den allmänna och lika rösträtten 100 år

Ur programmet: Hur blir man framgångsrik i sociala medier?

Uppsala stadsarkiv skapade en julkalender på Instagram 2018. Det fick ett enormt gensvar och att många upptäckte stadsarkivets verksamhet. Ta del av framgångssagan då Uppsala kommuns expert inom sociala medier Karin Melin berättar om arbetet. Hon berättar om kanalval, framgångsfaktorer och innehållskriterier, ger dig några tips och trix och du får möjlighet att ställa frågor.

Karin Melin, Uppsala kommun

Karin Melin, Uppsala kommun

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Hur blir man framgångsrik i sociala medier?

Ur programmet: Tanter tubar!

Hur får du ut ett budskap till största möjliga antal personer?

Tant Suzanne och Susanne bakom YouTube-kanalen Arkivbox berättar om sitt arbete med film för att nå ut till arkivredogörare och andra intresserade. Bakgrundsinformation och praktiska tips.

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad är tillsynsarkivarier vid Malmö Stadsarkiv.

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Malmö Stadsarkiv

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Malmö Stadsarkiv

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Tanter tubar!

Anmälan till Arkivveckan har öppnat!

Det går nu att anmäla sig till Arkivveckan i Uppsala den 12-14 maj 2020. Fram till den 31 januari är det reducerat pris på anmälningsavgiften.

» Anmälan Arkivveckan 2020

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anmälan till Arkivveckan har öppnat!