Ur programmet: På väg mot en samlad informationsförvaltning

Sommaren 2017 stod Transportstyrelsen i händelsernas centrum efter outsourcing av it-driften. Vad har hänt sedan dess? Du får följa med på myndighetens förändringsresa. Reseledaren följer i spåren efter dataskyddsförordning, informationskartläggning, säkerhetshöjande åtgärder och landar i målbilden för en samlad informationsförvaltning. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: På väg mot en samlad informationsförvaltning

Ur programmet: Dokumentstyrning i praktiken

Utifrån Tom Sahléns bok, Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, utgiven av NLA, visas hur man i praktiken med enkla medel kan få ordning och struktur på sin information. Exemplet är hämtat från Sveriges Televisions upphandlingsavdelning. SVT lyder under LOU men inte under offentlighetslagstiftningen, vilket medför att man är hänvisad till att vara pragmatisk för att leva upp till kraven på arkivering som finns i LOU.

Elisabeth Ivarsson har en magisterexamen i Arkiv- och informationsvetenskap från Mittuniversitetet. Hon har arbetat på Sveriges Television, Ledningsenheterna, med ansvar för avtalsförvaltning och dokumenthantering. Elisabeth är styrelseledamot i NLA, Näringslivets Arkivråd.

Elisabeth Ivarsson, Näringslivets Arkivråd

Elisabeth Ivarsson, Näringslivets Arkivråd

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Dokumentstyrning i praktiken

Ur programmet: Digital crowdsourcing, kunstig intelligens og lokale fællesskaber på Aarhus Stadsarkiv

Digitale services giver arkiver enestående muligheder for at samarbejde med lokale fællesskaber og kommunikere med et stort og varieret publikum. Digitale services spiller også arkiverne metoder i hænde til at skabe co-creation af data sammen med interesserede og kompetente borgere. Kunstig intelligens understøtter disse services.

Denne præsentation handler om forskellige aktiviteter på Aarhus Stadsarkiv fra de seneste år. De inkluderer erfaringer med machine-learning and computermaskinel genkendelse af dokumenter og håndskrift udført sammen med frivillige og delvist som crowdsourcing. Præsentationen giver også eksempler på, hvordan digitaliseret materiale kan anvendes til at skabe opmærksomhed om lokalt demokrati og de kilder og beslutninger, der har formet det lokale demokratis historie.

Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv. PhD i historie, tidligere lektor ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie. Sekretær for Section of Local, Municipal and Territorial Archives, International Council on Archives

Språk: Danska

Søren Bitsch Christensen, Aarhus stadsarkiv

Søren Bitsch Christensen, Aarhus stadsarkiv

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Digital crowdsourcing, kunstig intelligens og lokale fællesskaber på Aarhus Stadsarkiv

Ur programmet: Några aspekter på etik och arkivförmedling

Arkiven speglar sitt samhälle på gott och ont och kan således även innehålla etiskt problematiskt material. När man förmedlar arkiv, vill man gärna använda arkiv som berör och väcker känslor. Då måste man bedöma vilka berättelser man kan lyfta fram, och vilka man inte kan. Vad baserar man det valet på? Hur ser de rättsliga ramarna ut?
Det kan också vara svårt att som arkivarie förhålla sig till materialet – ska man ta ställning till det skedda, eller ska man förhålla sig så objektivt som möjligt? Bland annat dessa frågor tas upp i inlägget Några aspekter på etik och arkivförmedling. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Några aspekter på etik och arkivförmedling

Ur programmet: Mät mognad i arkivverksamheten – förbättra förutsättningarna att leva upp till regelverket

Sofia Särdquist presenterar Riksarkivets mognadsmodell som är ett verktyg för att hjälpa myndigheter att själva bedöma på vilken nivå av mognad som arkivverksamheten i organisationen befinner sig. Sofia arbetar som arkivarie på Riksarkivet och tillhör där Avdelningen för offentlig informationshantering, Tillsynsenheten Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Mät mognad i arkivverksamheten – förbättra förutsättningarna att leva upp till regelverket

Ur programmet: Inspektioner – Till nytta för vem?

Regionarkivet Stockholm utför regelbundna inspektioner. Sedan några år tillbaka har Regionarkivet arbetat fram formerna för inspektion, genomförande och uppföljning.
Regionarkivet delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med inspektioner. Vilka fördelar finns? Hur används resultatet? Till nytta för vem? Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Inspektioner – Till nytta för vem?

Ur programmet: Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Arkivforbundet i Norge har gjennomført en organisasjonsendring de seneste årene med hovedformål å bli en interessepolitisk aktør innen arkivsektoren i Norge. Det innebærer at en viktig del av Arkivforbundet sitt oppdrag er å arbeide opp imot embetsverk og politikere samt samarbeide med andre aktører innen arkiv eller aktører vi i ulike saker er enige med. I foredraget vil vi fortelle om hva vi har arbeidet med politisk og hvordan en bør ta kontakt med politikere. Formålet er å kunne inspirere til at en i enda større grad arbeider interessepolitisk på arkivfeltet også i land utover Norge. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Ur programmet: Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en postsannings-era

Föreläsningen tar upp offentliga informationssystem som till exempel statliga arkivinstitutioner eller bibliotek. Dessa är informationssystem i den meningen att de genererar, skapar, samlar, bearbetar, bevarar, underhåller och sprider offentlig information. Vad har de för roll, vad bör de ha för roll, och vilka utmaningar ställs de inför, i en nutid som ofta beskrivs en postsanningens period (post-truth era)?

Proscovia Svärd är universitetslektor och forskare vid institutet för Informations System och Teknologier, Mittuniversitet. Som forskare är hon också knuten till University of South Africa i Pretoria, Department of Information Science. Hon har en doktorsexamen i Arkiv och Informationsvetenskap, University of Amsterdam och en licentiatsexamen i Data och Systemvetenskap. Hon har bland annat publicerat monografin “Enterprise Content Management, Records Management and Information Culture Amidst e-Government Development”.

Proscovia Svärd, Mittuniversitet

Proscovia Svärd, Mittuniversitet

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en postsannings-era

Anders Ygeman inledningstalar på AVEC

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Vi är väldigt glada att få meddela att Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer att inledningstala på konferensen. Med hans bakgrund i säkerhet- och krisberedskapsfrågor passar han verkligen bra in på konferensens tema, ”Rusta för framtiden”.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anders Ygeman inledningstalar på AVEC

Ur programmet: Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra

Många myndigheter är vana vid att hantera delade systemlösningar, för andra kan det bli en helt ny företeelse. Patrik Höij lyfter fram olika aspekter på att dela informationssystem med andra och några punkter som det kan vara bra att tänka på i sådana samarbeten. Presentationen bygger på ett utredningsarbete som Tillsynsenheten vid Riksarkivet gjort under 2019. Patrik arbetar som arkivarie på Riksarkivet och tillhör där Avdelningen för offentlig informationshantering, Tillsynsenheten.

Patrik Höij, Riksarkivet

Patrik Höij, Riksarkivet

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra