Ur programmet: Att överleva zombieapokalypsen

Vad händer vid större katastrofer? Vilka blir vi, vad händer i samhället och hur kan vi göra för att bäst förbereda oss för någon typ av trolig (eller otrolig) katastrof. Herman Geijer pratar om överlevnad, psykologi och katastrofer utifrån ett zombieperspektiv. Geijer har skrivit tre böcker om zombier och överlevnad och blev vald till lyssnarnas sommarvärd i P1 2015.

Herman Geijer

Herman Geijer

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Att överleva zombieapokalypsen

Ur programmet: Den allmänna och lika rösträtten 100 år

Den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år och det högtidlighålls under demokratijubileet 2018-2021. Men hur gick det till när vi fick rösträtt i Sverige? Vilka var för och vilka var emot? Och fick alla verkligen rösta 1921? Historikern Karin Kvist Geverts berättar om kampen för allmän och lika rösträtt utifrån webbplatsen www.demokrati100.se och tipsar om hur ditt arkiv kan delta i jubileet. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Den allmänna och lika rösträtten 100 år

Ur programmet: Hur blir man framgångsrik i sociala medier?

Uppsala stadsarkiv skapade en julkalender på Instagram 2018. Det fick ett enormt gensvar och att många upptäckte stadsarkivets verksamhet. Ta del av framgångssagan då Uppsala kommuns expert inom sociala medier Karin Melin berättar om arbetet. Hon berättar om kanalval, framgångsfaktorer och innehållskriterier, ger dig några tips och trix och du får möjlighet att ställa frågor.

Karin Melin, Uppsala kommun

Karin Melin, Uppsala kommun

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Hur blir man framgångsrik i sociala medier?

Ur programmet: Tanter tubar!

Hur får du ut ett budskap till största möjliga antal personer?

Tant Suzanne och Susanne bakom YouTube-kanalen Arkivbox berättar om sitt arbete med film för att nå ut till arkivredogörare och andra intresserade. Bakgrundsinformation och praktiska tips.

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad är tillsynsarkivarier vid Malmö Stadsarkiv.

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Malmö Stadsarkiv

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Malmö Stadsarkiv

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Tanter tubar!

Anmälan till Arkivveckan har öppnat!

Det går nu att anmäla sig till Arkivveckan i Uppsala den 12-14 maj 2020. Fram till den 31 januari är det reducerat pris på anmälningsavgiften.

» Anmälan Arkivveckan 2020

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anmälan till Arkivveckan har öppnat!

Ur programmet: Arkitekturgemenskapen – Den nya kraften

Peter Mannerhagen, Inera Peter Mannerhagen och jobbar på Inera som Enterprisearkitekt med fokus på kommunal sektor.

En framgångsrik digitalisering har sin grund i en bra IT-arkitektur och verksamhetsarkitektur. Inom kommunal sektor råder det brist på arkitekter vilket leder till att digitaliseringen går olika fort över landet. Inom Arkitekturgemenskapen jobbar vi tillsammans över organisationsgränserna för att ta fram arkitekturer som kan återanvändas hos de kommuner som vill. Arbetsgrupperna utgår från ett gemensamt arkitekturramverk som bygger på standarder och vedertagen praxis som exempelvis Togaf, ISO 42010, ISO 42020, Klassa m.fl. Resultat från arbetsgrupperna granskas av hela gemenskapen innan det publiceras öppet på internet i vårt gemensamma arkitekturbibliotek. I biblioteket så är alla arkitekturer satta i ett sammanhang där spårbarhet och beroenden blir tydliga. Möjligheten att utgå från en gemensam grund ökar hela tiden.

Peter Mannerhagen, Inera

Peter Mannerhagen, Inera

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Arkitekturgemenskapen – Den nya kraften

Ur programmet: Att använda arkiv i undervisningen: erfarenheter från kursen Historia B vid Uppsala Universitet

Historiska institutionen har sedan flera år arkivbesök som ett stående inslag i sin B-uppsatskurs. Studenterna besöker redan på kursens andra och tredje dag 4-5 arkiv och får sedan en uppgift att lösa. Tanken är dels att studenterna ska lära sig att använda arkiv och arkivmaterial, dels att de ska hitta material till sina uppsatser. I föreläsningen presenteras tankarna bakom arkivbesöken, hur besöken och arbetsuppgifterna är utformade samt erfarenheterna av besöken. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Att använda arkiv i undervisningen: erfarenheter från kursen Historia B vid Uppsala Universitet

Ur programmet: Verklighetens Swede Hollow – om researchen bakom en emigrantroman

Ola Larsmo, född 1957, växte upp i Västervik men är numera bosatt i Uppsala. Han debuterade 1983 med kortromanen Vindmakaren och har sedan dess – förutom romaner – givit ut ett urval av sina essäer i Odysséer och novellsamlingen Stumheten. Ola Larsmos senare romaner utspelar sig ofta mot en historisk fond med dokumentära inslag.

Vid sidan av sitt författarskap är han verksam som kulturjournalist och samhällsdebattör, främst i Dagens Nyheter. Han är även en stor kännare av irländsk och norsk litteratur. Från 1985 och till och med 1990 var han redaktör för Bonniers Litterära Magasin. Han har tilldelats en rad priser och utmärkelser för sitt skrivande och utnämndes 2018 till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ola Larsmo var fram till 2017 ordförande för Svenska PEN.

Ola Larsmo

Ola Larsmo

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Verklighetens Swede Hollow – om researchen bakom en emigrantroman

Ur programmet: Kulturarvets plats i kommunernas digitaliseringsstrategier

Presentationen tar upp kommunala strategier för bevarande av det svenska kulturarvet. Fallstudien har fokus på kommuner i Östergötlands län, en rik kulturhistorisk region med ett intensivt samtida kulturliv. Anna Kharkina utnyttjar diskursanalys och begreppsanalays för att analysera officiella handlingar från kommunerna, i syfte att där finna underlag för att beskriva och problematisera deras officiella strategier för digitalisering.

Dokumenten som analyseras är allmänna handlingar. I dessa dokument definierar kommunerna själva sin inställning till bevarande av kulturarv, som en del av deras digitaliseringsstrategi. Vad definierar de som digitalt kulturarv? Det är av intresse att se hur den svåra frågan om bevarande av kulturarv hanteras i en digital tidsålder.

Anna Kharkina är forskare, kulturproducent, skribent och arkivarie. Åren 2002- 2007 arbetade hon aktivt med kulturprojekt och kulturutbyten i Östersjö-regionen med fokus på samtida fotografi och videokonst, i samarbete med AV-arkki, Filmform, Fotomuseet Sundsvall och fotofestivalen Backlight i Tammerfors. År 2013 doktorerade hon i historia (Stockholms universitet) med avhandlingen ”From kinship to global brand: the discourse on culture in Nordic cooperation after World War II”. Anna har även arbetat som forskare på Södertörns högskola, och som arkivarie på ArkDes, Täby kommun, och Stockholms stad.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Kulturarvets plats i kommunernas digitaliseringsstrategier