Ur programmet: Mät mognad i arkivverksamheten – förbättra förutsättningarna att leva upp till regelverket

Sofia Särdquist presenterar Riksarkivets mognadsmodell som är ett verktyg för att hjälpa myndigheter att själva bedöma på vilken nivå av mognad som arkivverksamheten i organisationen befinner sig. Sofia arbetar som arkivarie på Riksarkivet och tillhör där Avdelningen för offentlig informationshantering, Tillsynsenheten Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Mät mognad i arkivverksamheten – förbättra förutsättningarna att leva upp till regelverket

Ur programmet: Inspektioner – Till nytta för vem?

Regionarkivet Stockholm utför regelbundna inspektioner. Sedan några år tillbaka har Regionarkivet arbetat fram formerna för inspektion, genomförande och uppföljning.
Regionarkivet delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med inspektioner. Vilka fördelar finns? Hur används resultatet? Till nytta för vem? Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Inspektioner – Till nytta för vem?

Ur programmet: Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Arkivforbundet i Norge har gjennomført en organisasjonsendring de seneste årene med hovedformål å bli en interessepolitisk aktør innen arkivsektoren i Norge. Det innebærer at en viktig del av Arkivforbundet sitt oppdrag er å arbeide opp imot embetsverk og politikere samt samarbeide med andre aktører innen arkiv eller aktører vi i ulike saker er enige med. I foredraget vil vi fortelle om hva vi har arbeidet med politisk og hvordan en bør ta kontakt med politikere. Formålet er å kunne inspirere til at en i enda større grad arbeider interessepolitisk på arkivfeltet også i land utover Norge. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Ur programmet: Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en postsannings-era

Föreläsningen tar upp offentliga informationssystem som till exempel statliga arkivinstitutioner eller bibliotek. Dessa är informationssystem i den meningen att de genererar, skapar, samlar, bearbetar, bevarar, underhåller och sprider offentlig information. Vad har de för roll, vad bör de ha för roll, och vilka utmaningar ställs de inför, i en nutid som ofta beskrivs en postsanningens period (post-truth era)?

Proscovia Svärd är universitetslektor och forskare vid institutet för Informations System och Teknologier, Mittuniversitet. Som forskare är hon också knuten till University of South Africa i Pretoria, Department of Information Science. Hon har en doktorsexamen i Arkiv och Informationsvetenskap, University of Amsterdam och en licentiatsexamen i Data och Systemvetenskap. Hon har bland annat publicerat monografin “Enterprise Content Management, Records Management and Information Culture Amidst e-Government Development”.

Proscovia Svärd, Mittuniversitet

Proscovia Svärd, Mittuniversitet

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en postsannings-era

Anders Ygeman inledningstalar på AVEC

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Vi är väldigt glada att få meddela att Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer att inledningstala på konferensen. Med hans bakgrund i säkerhet- och krisberedskapsfrågor passar han verkligen bra in på konferensens tema, ”Rusta för framtiden”.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anders Ygeman inledningstalar på AVEC

Ur programmet: Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra

Många myndigheter är vana vid att hantera delade systemlösningar, för andra kan det bli en helt ny företeelse. Patrik Höij lyfter fram olika aspekter på att dela informationssystem med andra och några punkter som det kan vara bra att tänka på i sådana samarbeten. Presentationen bygger på ett utredningsarbete som Tillsynsenheten vid Riksarkivet gjort under 2019. Patrik arbetar som arkivarie på Riksarkivet och tillhör där Avdelningen för offentlig informationshantering, Tillsynsenheten.

Patrik Höij, Riksarkivet

Patrik Höij, Riksarkivet

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra

Ur programmet: Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv

Maria Kallberg Khanahmadi och Lisa Knutsson Fröjd, bägge verksamma inom enhet för informationsförvaltning i Region Gävleborg, brinner för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning specifikt. Maria och Lisa har utvecklat en holistisk metod för att bedriva processorienterad informationskartläggning som inkluderar tre funktioners perspektiv: registratur, informationssäkerhet/dataskydd och regionarkiv. Metoden är en del i ett större pågående arbete med att utveckla informationsförvaltning inom Region Gävleborg. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv

Ur programmet: På arkivjakt efter folklig dräkt

Håkan Liby är etnolog, fil. dr h.c. och tidigare landsantikvarie och chef för Upplandsmuseet. Hans specialintresse är folklig dräktkultur och efter pensioneringen från museitjänsten fördjupade han sina undersökningar om folklig dräkt i Hälsingland. Föredraget ger exempel på vad arkiven erbjudit för kunskap som komplement till musernas föremål, inför tillkomsten av boken Dräkternas Hälsingland (2018).

Håkan Liby, Upplandsmuseet

Håkan Liby, Upplandsmuseet

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: På arkivjakt efter folklig dräkt

Ur programmet: Att använda arkiv i en TV-produktion

Med över 1,5 miljoner tittare har SVT:s ”Allt för Sverige” kommit att bli ett av landets mest populära TV-program. Under åtta söndagar varje höst får vi följa tio svenskamerikaner i jakten på deras svenska rötter. Målet är att återförenas med sin svenska släkt och vinna en släktträff. Det är en känslosam resa, där tävlingar och naturupplevelser varvas med gripande släkthistorier. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Att använda arkiv i en TV-produktion

Ur programmet: Mot glömskans tyranni

Eva Dahlman berättar om bilder av yrkesfotografer, bygdefotografer och amatörfotografer, om vad fotografi kan betyda och varför det är en så viktig del av kulturarvet.
Eva Dahlman, fotohistoriker och etnolog. Hedersdoktor i fotografi vid Stockholms universitet och vice ordförande för Centrum för fotografi (CFF).

Eva har under många år arbetat med Nordiska museets fotografiska samlingar, bl.a. som sektionschef för kulturhistorisk fotografi, och byggde upp museets Fotosekretariat, ett nationellt forum för fotografi. Hon har också varit anställd som förste bibliotekarie vid Kungliga biblioteket med fotografi som specialområde. Som fotohistoriker är hon specialiserad på kvinnliga fotografer och har också intresserat sig för bygdefotografi. Hon har publicerat Lotten von Düben i Lappland (1991) och Exponerad tid – Johan Emanuel Thorins fotografier (2015) [i samarbete med Gunvor Vretblad] liksom bidragit med ett 30-tal artiklar i fotohistoriska ämnen såväl i Sverige som internationellt.

Eva Dahlman. Fotograf: Eva Wernlid

Eva Dahlman. Fotograf: Eva Wernlid

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Mot glömskans tyranni