Förlängd tid för anmälan med reducerad avgift

Anmälningstiden för anmälan med reducerad avgift har förlängts fram
till den 3 mars. Så det finns ännu gott om tid att i lugn och ro planera
för ditt deltagande på Arkivveckan.