Category Archives: Nyheter

Ur programmet: Dokumentstyrning i praktiken

Utifrån Tom Sahléns bok, Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, utgiven av NLA, visas hur man i praktiken med enkla medel kan få ordning och struktur på sin information. Exemplet är hämtat från Sveriges Televisions upphandlingsavdelning. SVT lyder under LOU … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Dokumentstyrning i praktiken

Ur programmet: Digital crowdsourcing, kunstig intelligens og lokale fællesskaber på Aarhus Stadsarkiv

Digitale services giver arkiver enestående muligheder for at samarbejde med lokale fællesskaber og kommunikere med et stort og varieret publikum. Digitale services spiller også arkiverne metoder i hænde til at skabe co-creation af data sammen med interesserede og kompetente borgere. … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Digital crowdsourcing, kunstig intelligens og lokale fællesskaber på Aarhus Stadsarkiv

Ur programmet: Några aspekter på etik och arkivförmedling

Arkiven speglar sitt samhälle på gott och ont och kan således även innehålla etiskt problematiskt material. När man förmedlar arkiv, vill man gärna använda arkiv som berör och väcker känslor. Då måste man bedöma vilka berättelser man kan lyfta fram, … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Några aspekter på etik och arkivförmedling

Ur programmet: Mät mognad i arkivverksamheten – förbättra förutsättningarna att leva upp till regelverket

Sofia Särdquist presenterar Riksarkivets mognadsmodell som är ett verktyg för att hjälpa myndigheter att själva bedöma på vilken nivå av mognad som arkivverksamheten i organisationen befinner sig. Sofia arbetar som arkivarie på Riksarkivet och tillhör där Avdelningen för offentlig informationshantering, … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Mät mognad i arkivverksamheten – förbättra förutsättningarna att leva upp till regelverket

Ur programmet: Inspektioner – Till nytta för vem?

Regionarkivet Stockholm utför regelbundna inspektioner. Sedan några år tillbaka har Regionarkivet arbetat fram formerna för inspektion, genomförande och uppföljning. Regionarkivet delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med inspektioner. Vilka fördelar finns? Hur används resultatet? Till nytta för … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Inspektioner – Till nytta för vem?

Ur programmet: Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Arkivforbundet i Norge har gjennomført en organisasjonsendring de seneste årene med hovedformål å bli en interessepolitisk aktør innen arkivsektoren i Norge. Det innebærer at en viktig del av Arkivforbundet sitt oppdrag er å arbeide opp imot embetsverk og politikere samt … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Ur programmet: Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en postsannings-era

Föreläsningen tar upp offentliga informationssystem som till exempel statliga arkivinstitutioner eller bibliotek. Dessa är informationssystem i den meningen att de genererar, skapar, samlar, bearbetar, bevarar, underhåller och sprider offentlig information. Vad har de för roll, vad bör de ha för … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en postsannings-era

Anders Ygeman inledningstalar på AVEC

Vi är väldigt glada att få meddela att Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer att inledningstala på konferensen. Med hans bakgrund i säkerhet- och krisberedskapsfrågor passar han verkligen bra in på konferensens tema, ”Rusta för framtiden”.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anders Ygeman inledningstalar på AVEC

Ur programmet: Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra

Många myndigheter är vana vid att hantera delade systemlösningar, för andra kan det bli en helt ny företeelse. Patrik Höij lyfter fram olika aspekter på att dela informationssystem med andra och några punkter som det kan vara bra att tänka … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra

Ur programmet: Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv

Maria Kallberg Khanahmadi och Lisa Knutsson Fröjd, bägge verksamma inom enhet för informationsförvaltning i Region Gävleborg, brinner för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning specifikt. Maria och Lisa har utvecklat en holistisk metod för att bedriva processorienterad informationskartläggning som inkluderar tre funktioners … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv